Överskott från Svenskaspel kommer inte doneras till sporten

Häromdagen kunde man läsa på regeringens hemsida www.regeringen.se att de slutar med att donera överskottet från svenska spel till idrotten och istället ger en fast och pålitlig summa. Så här stod det:

”Regeringen föreslår i propositionen Statens stöd till idrotten att det bidrag till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, som beräknas som en andel av överskottet från AB Svenska Spel, upphör och ersätts av ett stabilt och förutsägbart statsanslag.”

Kan detta stämma? I och med lanseringen av svenska spels bingo live har intäkterna ökat markant på sistonde och idrotten tjänar mer pengar. Kanske kan det vara så att i och med finanskrisen är varje krona intjänad bättre lagt på andra platser än på idrotten. Sedan stoppas heller inte sammarbetet och donationerna där, utan det blir en fast och trygg summa varje månad.

Privacy Policy