Minskat resultat för Svenska Spel

Under första kvartalet 2009 visar Svenska Spel-koncernens resultat en minskning på så mycket som 133 miljoner kronor, jämfört med motsvarande kvartal 2008. Nettoomsättningen under kvartalet har sjunkit med 79 miljoner kr, och uppgick under årets första kvartal till 1983 miljoner kr. Enligt Meta Persdotter på Svenska Spel beror detta på ökande spelansvarstagande, hårdare konkurrens samt konjunktursvängningar.

Spelbranchen brukar stå sig relativt oberörd i konjunkturnedergångar, men när det sker så kraftiga nedergångar i ekonomin som det gjort så drabbar det såklart även oss. Hon fortsätter med att poängtera att det lägre resultatet jämfört med i fjol även beror på Svenska Spels nya expanderande satsningar på spelansvar, vilket hon ser som en positiv utveckling. Den största anledningen till att våra nettospelintäkter från vårt nätspel minskar är införandet av den obligatoriska veckobudgeten som vi presenterade redan i höstas. Veckobudgeten innebär att spelaren måste ange en gräns för hur mycket som de max kan sätta in på sitt spelkonto hos oss varje vecka, förklarar Meta Persdotter. Detta system har minskat den enskilde spelarens insatser, medan antalet spelare däremot har ökat, något som ligger helt i linje med Svenska Spels mål vad gäller spelansvar.

Den ökade konkurrensen från utländska spelbolag är givetvis också en bakomliggande orsak till resultatminskningen. Svenska Spels andel av reklaminvesteringarna har sjunkit från ca 50 procent för fem år sedan, till 25 procent idag.

Privacy Policy