Danmark säger upp spelmonopolet

Efter 60 års monopol på den danska spelmarknaden kommer nu Danske spil för första gången att få möta konkurrens från andra spelbolag vad gäller alla spel utom lotto och skraplotter. Efter sommaren planerar nämligen den danska staten, med skatteministerna Kristian Jensen i spetsen, en lagändring som kommer att göra den danska spelmarknaden öppen för fler aktörer, både inhemska och utländska.

Avskaffandet av monopolet är ett resultat av påtryckningarna från EUdomstolen, som inte anser att Danmark har kunnat argumentera för sitt rådande spelmonopol. Enligt EUs konkurrensregler får statliga monopol aldrig drivas för att enbart tjäna pengar, utan allt ska gå tillbaka till samhället, något danska staten haft svårt att försvara vad gäller just Danska spil. En lagändrig kan alltså ses som nödvändig för att undå att dras inför rätta, även om en annan orsak till ändringen även är att en stor del av danskarnas internetspelande redan sker via utländska spelbolag och att vinsterna hos Danska spil på det viset har minskat.

För att som utländskt bolag få lov att bedriva spel i Danmark på samma villkor som Danska spil krävs att man söker licens för detta, där en licensavgift kommer att tas ut för att finansiera arbete mot spelberoende och där de nuvarande överskottsmottagarna garanteras intäkter från spelmarknaden. Bolagen som väljer att söka licens för att få bedriva spel kommer också att följas upp och kontrolleras så att de följer gällande regler och bestämmelser.

Många svenska spelare hoppas nu på att Sverige ska följa efter Danmarks exempel, då även de svenska spelmonopolet har ifrågasatts av EUdomstolen, men finansminister Anders Borg verkar inte se en svensk lagändrig som någon lösning, utan vill istället göra Svenska Spel mer socialt.

Idag ägs Danske spil till 80 procent av staten och de resterande 20% delas jämt med 10% vardera, mellan Danmarks Idrætsforbund och Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. 2008 låg omsättningen på 10,9 miljarder danska kronor, vilket motsvarar ca 16 miljarder svenska kronor. Av överskottet från denna summa gick 1,2 miljarder danska kronor till staten i form av spelavgifter, medan föreningslivet drog in 1,6 miljarder.

Privacy Policy