D’Alembert

Det ursprungliga D’alembert systemet skapades av en fransk matematiker på 1700-talet vid namn Jean Le Rond D’Alembert och målet var att snabbt vinna tillbaka eventuella förluster och på samma gång göra en vinst.
Systemet bygger på “The Balancing Act” och antar att oavsett hur många snurr som sker på ett roulettehjulet landar det alltid 50% på rött och 50% på svart. Med D’Alembert ökar du din satsning med en enhet om du förlorar ett snurr och minskar satsningen med en enhet om du vinner.

Exempel på D’Alembert

Runda 1: Satsar en enhet och förlorar – Resultat: -1 enheter.
Runda 2: Satsar och vinner två enheter – Resultat: +1 enheter.
Runda 3: Satsar en enhet och förlorar – Resultat: +0 enheter.
Runda 4: Satsar två enheter och förlorar – Resultat: -2 enheter.
Runda 5: Satsar tre enheter och vinner – Resultat: +1 enheter.
Runda 6: Satsar och vinner två enheter – Resultat: +3 enheter.
Som ni kan se i exemplet ovan är en enhet det du väljer att satsa.

D’Alembert Förklaring

Om vi antar att du valt €5 att satsa per enhet ser vi enligt exemplet ovan:
Runda 1: Om din första satsning var €5 hade du med första rundan förlorat €5 euro.
Runda 2: Enlight D’Alembert ska du nu utöka din satsning med en enhet om du förlorar, vi satsade därför €10 denna gången och med vinst ligger vi nu på totalt en enhet plus(-€5 + €10 = +€5).
Runda 3: Enligt D’Alembert formulan ska du efter en vinst minska en enhet, detta tar oss tillbaka till vår satsning på €5 som vi i detta fall förlorade. Vi har nu +€0 (€5-€5= +€0)
Runda 4: Vi följer D’Alembert reglerna och utökar vår satsning med en enhet då vi förlorade förra rundan. Satsningen blir då €10 och vi har oturen och förlorar. Vi ligger nu på -€10.
Runda 5: Enligt D’Alembert reglerna ska vi öka satsningen med yterliggare en enhet och satsar därför €15 vilket vi vinner. Vi har nu totalt €5 (-€10+€15 = +€5)
Runda 6: Eftersom D’Alembert reglerna säger till oss att minska vår satsning med en enhet vid varje vinst (räknas inte för minimuminsatsen) satsar vi denna gången €10 och lyckas vinna. Vi ligger nu på ett fint plus av tre enheter eller €15(+€5+€10 = +€15).
Svårare än så är inte D’Alembert. Ett fiffigt system som fungerar om vi antar att roulette kulan landar på rött och svar 50% av gångerna. Dock räknas inte den gröna nollan in i kalkyleringen vilket gör att casinostrategin är bristfällig. Skulle nollan ramla in räknas detta som en förlust och du ska enligt D’Alembert reglerna utöka din satsning med en enhet.

Privacy Policy