Pontoon

Ett äldre spel med rötterna i England och sägs vara den äldre versionen av Blackjack har gjort att spelet under de senaste 100 åren spelats mindre och mindre, det vill säga tills det att flera online casino sajter började ta med spelet i sina urval. Pontoon är populärt och med hjälp av online casino ser det ut att växa markant varje dag. Även då flera av Pontoon reglerna är väldigt lika Blackjack har Pontoon ett par regler som gör Pontoon roligt och spännande. Pontoon spelas med minst två spelare och max åtta. Om åtta spelare sitter på ett enstaka Pontoon bord används två kortlekar i spelet istället för en. Kortvärden är nästan identiska med Blackjack där äss har samma värde som “1” eller ”11” och kung räknas som tio precis som i Blackjack. Målet med Pontoon är således precis lika som med Blackjack att få en total summa av 21 på handen eller så nära den summan som möjligt. En regel speciellt utformad för Pontoon är att dealern alltid vinner oavgjorda händer. Detta betyder att om du sitter på 21 och dealern också får 21 på handen (icke blackjack) vinner dealern och du förlorar.

Kortvärden i Pontoon ifrån högt till lågt

* Pontoon – Blackjack essentiellt, få värdet 21 på handen med endast två kort. Ex; Äss och ett K/Q/J/10.
* Five Card Trick – En total summa av 21 på handen med fem kort. Ex; 5-2-3-4-7 eller 8-3-4-2-1
* Tre kort med totalvärdet 21 – Slår alla händer utom ovannämnda.
* Händer under summan 21 – Handen ligger oftast på mindre än 5 kort
* Bust – Händer med en totalsumma av mer än 21.

Pontoon Regler

När du börjar en runda av Pontoon delar dealern ut ett kort med ansiktet neråt till varje spelare. Den första spelaren att få kort är den som sitter direkt till vänster om dealern som även agerar som bank. Dealern delar ut korten medurs till varje spelare och alla utom dealern får lov att titta på sitt kort. Efter att alla spelare fått varsitt kort ger dealern sig själv ett kort. Om dealern lyckas på Pontoon på sin hand har han vunnit, rundan är automatiskt över och dealern får ta dubbel vinst ifrån spelarnas chips.

En spelare får lov att dela (split) två kort så som 9/9 eller 4/4, eller så kan spelaren köpa uppemot 3 kort genom att säga “I will buy one” (jag köper en) och öka satsningen med inte mer än dubbla ursprungliga satsningen vid första köpet. Vid andra köpet av kort (det fjärde kortet) måste spelaren höja men inte högre än förra satsningen och inte mindre än den ursprungliga satsningen enligt Pontoon regerna. Det samma gäller för det femte kortet.

Exempel på Pontoon

Om din första satsning låg på €10 och maxinsats på bordet ligger på €20 får du köpa ett tredje kort med €10-€20. Om du satsade €17 får du köpa fjärde och femte kortet för €10-€17. Dessa kort utdelas med ansiktena neråt. Men om du känner att du inte har tillräckligt med pengar kan du få tredje/fjärde/femte kortet gratis vilket även är känt som en “twist”. Dessa kort utdelas med ansiktena uppåt när du säger “twist me one”. Om kortvärdena inte är mindre än 15 kan du hålla kvar i dem utan att köpa ytterligare kort.

Du kan “twist” efter att du har köpt kort, men du får inte lov att köpa kort efter att du har “twist” . Du får hålla i korten utan att köpa extrakort om den totala poängen på din hand ligger mellan 15 och 21. Om antingen en “twist”, bust, Pontoon eller split sker får spelarna visa sina kort.
Lägg märke till att om din total hand har ett värde på mer än 21 måste du slänga dina kort och dealern(banken) kommer att ta din insats. Efter att alla spelare har gjort sina val visas dealerns kort upp så att alla kan se. Dealern får ta upp till fem kort, alla med ansiktena uppåt, tills det att han är nöjd eller att han åkt bust. Om dealern är nöjd väljer dealern att stanna.

Five Card Trick

Om dealern håller i en “Five Card Trick” betalar dealern dubbla insatsen till alla spelare som sitter med Pontoon, alla andra spelare förlorar. Om dealern håller i en hand som är mindre än en “Five Card Trick” dvs. fem kort med totalvärdet 21 men endå har värdet 21 på sin hand utbetalar han insatsen tillbaka till händer med samma värde, händer så som 18 med fyra kort. Dealern dubblar även den ursprungliga insatsen för Pontoon och “Five Card Tricks”. Om dealern åker bust utbetalar han vinst till alla spelare som inte åkte bust. Efter att rundan har avslutats samlas alla kort in och blandas. En ny runda startas endast om en utav spelarna eller dealern fick Pontoon. Om detta inte skedde, dvs. att ingen utav spelarna lyckats få Pontoon, samlas korten in och delas ut men blandas inte. Om en spelare haft en Pontoon i förra rundan och dealern inte fick det får spelaren agera som dealer med alla bonusar det innebär. Om i tidigare rundan två spelare fått Pontoon och det har blivit lika blir spelaren närmast dealerns vänster den nya banken.

Privacy Policy